Kategoriarkiv: Skolbibliotek

Biblioteksstatistiken preliminärpubliceras just nu

10 januari skickade vi ut en förfrågan till landets offentligt finansierade bibliotek om 2017 års verksamhetsuppgifter. Redan nu har vi fått in 110 svar! Vartefter vi hunnit kontrollera att de lämnade uppgifterna inte är orimliga så preliminärpublicerar vi resultaten på webben … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Insamling av biblioteksstatistiken startar vecka 2

Nytt år, nya verksamhetssiffror från de offentligt finansierade biblioteken i Sverige! Under vecka 2 skickar KB ut webbenkäter till biblioteken runt om i landet för att samla in Sveriges officiella biblioteksstatistik. Enkäten besvaras senast under februari månad. Vart efter KB erhåller … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Hur stora är skolbiblioteken?

Frågan om hur stort ett skolbibliotek ska vara ställs ofta. Naturligtvis beror det på vilka funktioner som skolbiblioteket ska ha och det finns därför inget entydigt svar. Men det går att se hur stora skolbiblioteken verkligen är i Sveriges officiella … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Nu börjar vi leta skolbibliotek, igen

I dagarna kommer vi att börja kontakta Sveriges kommuner och fråga om det finns fler enskilda skolbibliotek med halvtidsbemanning i kommunen än de som vi hittills har med i Sveriges officiella statistik. Det finns en förhoppning om att bemanningen ökat … Läs mer

Publicerat i Folkbibliotek, Okategoriserade, Skolbibliotek | 2 kommentarer

Norge–Sverige, 0–1

Norge och Sverige har ungefär lika stor andel integrerade folk- och skolbibliotek, men i övrigt skiljer sig länderna åt avseende folkbiblioteksverksamheten. Norge har en förhållandevis liten befolkning på en stor yta. I Sverige finns ett folkbibliotek per 395  km² och … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Finland–Sverige, 1–0

Andel aktiva folkbiblioteksanvändare är 36 % av befolkningen i Finland och 26 % i Sverige. Förutsättningarna för folkbibliotek i Finland (allmänna bibliotek) och Sverige ser lite olika ut. Finska folkbibliotek finansieras inte bara av kommunerna, staten skjuter också till pengar … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Folkbiblioteken två år efter valet

2016 års folkbiblioteksstatistik visar att olika kommuner satsar olika mycket på sin biblioteksverksamhet. Den genomsnittliga kostnaden per invånare var 420 kronor för folkbiblioteken, inklusive de folkbibliotek som samtidigt fungerar som skolbibliotek. Skillnaden mellan vad olika kommuner satsar kan dock vara … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Befolkningen gillar sina bibliotek

SOM-institutet vid Göteborgs universitet ställer varje år frågor till befolkningen i åldern 16-85 år. Några frågor handlar om bibliotek. Resultatet av den senaste undersökningen visar att mer än hälften av befolkningen uppger att de besöker bibliotek årligen. Under de senaste … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2016

Samtidigt som antalet bibliotek minskar, minskar också antalet fysiska besök, fysiskt bestånd, fysiska utlån och andelen av befolkningen som är aktiva låntagare. Det som ökar är användningen av e-medier och aktiviteter på biblioteken. Rapport Bibliotek 2016 Tabeller Bibliotek 2016 Kvalitetsdeklaration … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Bibliotek 2016 publiceras i morgon

Strax efter klockan 24.00 i natt publiceras Sveriges officiella biblioteksstatistik i rapporten Bibliotek 2016 på denna webbplats. Där kan du läsa om det senaste årets utveckling på de offentligt finansierade biblioteken i landet. Resultaten presenteras i en skriftlig rapport och det … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar