Skolbibliotek

Länk till allt om den nya biblioteksstatistiken
Länk till Biblioteksstatistikdatabasen 
Länk till KB:s alla rapporter
Inslag om skolbibliotek i SVT Kulturnyheterna

Svar på vanliga frågor

Just nu pågår insamlingen av 2014 års biblioteksstatistik. Enkäten besvaras senast under februari månad. Det har gått ut en enkät till varje skolbibliotek och en enkät per kommun till folkbiblioteket. Vissa kommuner väljer att samredovisa folkbiblioteket och skolbiblioteken i en enda enkät eftersom de har båda bibliotekstyperna i samma bibliotekssystem. Så här ser enkäten ut, länk. Från och med i år tillfrågar vi bara de skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning för biblioteksverksamhet per vecka. Känner du till ett skolbibliotek som inte fått någon enkät? Vänligen meddela detta till biblioteksstatistik@kb.se.

I år finns två nya blanketter för de bibliotek som gör manuell besöksräkning och räknar referensfrågor:
Besöksstatistik_2015
Referensfrågor_2015

Varför har det dykt upp konstiga sigler i Biblioteksdatabasen? Biblioteksdatabasen har tidigare endast utgjort kontaktregister för Librisbiblioteken. Nu har vi lagt till alla adresställen som ingår i Sveriges officiella biblioteksstatistik. För att göra det på ett enkelt sätt har vi tillfälligt skapat poster med ”påhittade” sigler som börjar på siffran 8. Vänligen gå inte in och ändra något annat på dessa sigler än statistikansvarig e-post, om det behövs.

Skolbiblioteksmaterial
KB sammanställer skrifter som skolbibliotek kan ha användning av:
Skola+bibliotek=skolbibliotek – formaliserat samarbete mellan skola och bibliotek.
Skola+bibliotek=skolbibliotek – att jobba med mångspråkighet i skolbiblioteket
Skolbibliotek – en rörig tillvaro som berör.
Statens medieråd MIK-rummet

Annat om skolbibliotek än officiell skolbiblioteksstatistik:
Läs också mer om skolbibliotek på KB:s huvudwebb.
Rapport: Rätt kompetens i skolbiblioteket?
Läs Wikin skolbibkommuner
Läs Wikin Kolla källan
Brukarundersökningen på skolbiblioteken i Lund bland elever i åk 4 och åk 9,
enkät och rapport Skolbiblioteken i Lund.
Skriften Skolbibliotekets roller i förändrade landskap

Personaltimmar_skolor_2012Vad finns på skolbiblioteken Vad gör och vad görs inte på skolbiblioteken

År 2011 trädde den nya skollagen i kraft. Där står följande om skolbibliotek:
”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”
Skollagen, 2 kap. 36 §
Ett motsvarande krav är nu också så formulerat i den nya bibliotekslag som gäller från 1 januari 2014. Flera kommuner och regioner arbetar nu aktivt med skolbiblioteksfrågan. Bland annat Jönköping har skapat en skolbiblioteksplan:
Jönköpings skolbiblioteksplan
Jönköping skolor idébibliotek
http://www.liu.se/uv/lararrummet/fortbildning/skolbibliotek?l=sv

Andra länkar som handlar om skolbibliotek:
Rapport SKL Det obegränsade rummet
Intervju på SR P1 Kulturnytt
Skolverket
Skolinspektionen
Nationella skolbiblioteksgruppen
Sveriges regionala skolbiblioteksföreningar

Skolbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik. Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik, enligt lagen om den officiella statistiken.

Har du några frågor om undersökningen? biblioteksstatistik@kb.se.
Cecilia Ranemo, utredare
010-709 36 39

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>