Skolbibliotek

Just nu pågår en kartläggning om vilka skolbibliotek som finns i Sverige
Med start 22 september 2014 kontaktar vi alla skolenheter i grund- och gymnasieskolan för att fråga dem var deras skolbibliotek är lokaliserat. Syftet med kartläggningen är att skapa ett skolbiblioteksregister. Vi frågar efter skolbibliotekens besöksadresser för att hitta de unika skolbiblioteksenheter som finns i Sverige. Vissa skolor delar bibliotek eller använder ett integrerat skol- och folkbibliotek så det finns inte lika många skolbibliotek som det finns skolenheter. I första hand kontaktas skolenheternas rektorer om vi inte kunnat finna en unik adress till skolbiblioteket.

Ett resultat från den pågående kartläggningen visar att 22 procent av landets skolenheter har tillgång till ett skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning.

Länk till de 1370 bemannade skolbibliotek som vi hittills fått uppgift om

Biblioteksdatabasen ska sedan kunna användas som kontaktregister för den skolbiblioteksstatistik som ska samlas in under 2015. Kungliga biblioteket är statistikansvarig myndighet för all officiell bibliotekstatistik.

2015 kommer enkäten där vi samlar in biblioteksstatistiken att ha några nya frågor, läs mer om förslaget till en ny samlad biblioteksstatistik som gäller för alla bibliotekstyper.

3 timmar film om det nya förslaget till en samlad biblioteksstatistik

Jobbar du på ett skolbibliotek som vi inte hittat e-postadress till? Vi är ytterst tacksamma om du kan skicka oss uppgifterna via e-post till biblioteksstatistik@kb.se. De uppgifter som vi behöver veta är:

  1. Om skolbiblioteket är integrerat med folkbibliotek eller om skolan delar med en annan skola
  2. Skolbibliotekets namn
  3. Besöksadressens gatunamn, nummer, postnummer och postort
  4. E-postadress till kontaktperson på skolbiblioteket
  5. Telefonnummer
  6. Hur många timmar per vecka som det finns avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamhet.  Med avsatt bemanning menas hela den arbetstid som ägnas åt skolbiblioteksverksamhet, oavsett om det är bibliotekspedagogiska arbetsuppgifter eller arbetet med medier.

Vi bygger också samtidigt ett nytt system för att samla in och presentera biblioteksstatistik, läs mer.

Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik
Senaste publicering av skolbiblioteksstatistik gjordes 2012, här finns länk till tabeller och rapport. Nästa insamlingsperiod för skolbiblioteksstatistik är planerad till 2015 avseende 2014 års verksamhet på landets skolbibliotek. I fortsättningen tillfrågas skolbiblioteken varje år för att de samlade kommunala verksamhetsrapporterna ska kunna användas som underlag till uppföljning av mål i biblioteksplanerna.

Skolbiblioteksmaterial
KB sammanställer skrifter som skolbibliotek kan ha användning av:
Skola+bibliotek=skolbibliotek – formaliserat samarbete mellan skola och bibliotek. Skolbibliotek – en rörig tillvaro som berör.

Annat om skolbibliotek än officiell skolbiblioteksstatistik:
Läs också mer om skolbibliotek på KB:s huvudwebb.
Skolbiblioteken uppmärksammas i media
Rapport: Rätt kompetens i skolbiblioteket?
Läs Wikin skolbibkommuner
Läs Wikin Kolla källan
Brukarundersökningen på skolbiblioteken i Lund bland elever i åk 4 och åk 9,
enkät och rapport Skolbiblioteken i Lund.
Skriften Skolbibliotekets roller i förändrade landskap

Personaltimmar_skolor_2012Vad finns på skolbiblioteken Vad gör och vad görs inte på skolbiblioteken

År 2011 trädde den nya skollagen i kraft. Där står följande om skolbibliotek:
”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”
Skollagen, 2 kap. 36 §
Ett motsvarande krav är nu också så formulerat i den nya bibliotekslag som gäller från 1 januari 2014. Flera kommuner och regioner arbetar nu aktivt med skolbiblioteksfrågan. Bland annat Jönköping har skapat en skolbiblioteksplan:
Jönköpings skolbiblioteksplan
Jönköping skolor idébibliotek
http://www.liu.se/uv/lararrummet/fortbildning/skolbibliotek?l=sv

Andra länkar som handlar om skolbibliotek:
Rapport SKL Det obegränsade rummet
Intervju på SR P1 Kulturnytt
Lärarnas tidning karta med skolor som saknar skolbibliotek
Skolverket
Skolinspektionen
Nationella skolbiblioteksgruppen
Sveriges regionala skolbiblioteksföreningar

Skolbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik. Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik, enligt lagen om den officiella statistiken.

Har du några frågor om undersökningen? biblioteksstatistik@kb.se.
Cecilia Ranemo, utredare
010-709 36 39

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>