Många elever saknar tillgång till skolbibliotek

Preliminära resultat från den pågående insamlingen av Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik visar att en av fem skolenheter helt saknar tillgång till skolbibliotek. En av fyra skolenheter har tillgång till skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar per vecka.

Hittills har 63 procent av de tillfrågade skolenheterna besvarat undersökningen och resultaten är därför osäkra. Det står dock helt klart att många skolenheter inte har den tillgång till skolbibliotek som de borde ha enligt den nya skollagen som trädde i kraft förra året. Undersökningen tillfrågar samtliga skolenheter i grundskolan och på ungdomsgymnasierna. Både kommunala skolor och friskolor ingår. En skola består ofta av flera skolenheter.

– Det är viktigt att skollagen följs, säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Eleverna kan inte vänta längre. En bra skolbiblioteksverksamhet erbjuder möjligheter läsupplevelser, läsförståelse, källkritik och informationssökning. Utan dessa färdigheter klarar man sig inte i vårt informationssamhälle.

Långt ifrån ett bibliotek per skola

Det är framför allt de mindre skolorna som saknar tillgång till skolbibliotek men det kan redan nu konstateras, innan alla är räknade, att mer än hundra tusen elever går i skolor som saknar skolbiblioteksfunktion. Det motsvarar en årskull barn. I många kommuner delar flera skolor på ett skolbibliotek eller så är de integrerade med en folkbiblioteksfilial. Det finns därför långt ifrån ett skolbibliotek på varje skola. Var sjätte skolenhet uppger att de har tillgång till ett skolbibliotek som inte ligger i deras skola.

Folkbibliotek ersätter inte alltid skolbibliotek

Häften av landets skolenheter uppger att de använder folkbiblioteket organiserat inom undervisningen, oavsett om de är integrerade eller inte. Men folkbiblioteken har inte skolbibliotekens uppdrag och därför inte alltid de funktioner och resurser som eleverna behöver. Oavsett hur man definierar vad som är ett skolbibliotek visar de preliminära resultaten att långt ifrån alla elever har tillgång till vad de enligt lag nu har rätt till.

Dålig eller ingen bemanning

En fjärdedel av alla skolenheter, som har tillgång till skolbibliotek, saknar helt avsatt personal till skolbiblioteket och en fjärdedel är bemannade fem eller färre timmar i veckan. Det händer att skolbibliotekarier delar sin tjänst mellan flera skolors bibliotek. Den i medeltal låga bemanningen gör att en tredjedel, av samtliga skolenheter, har tillgång till ett skolbibliotek som undervisar eleverna i informationssökning och en av fem har tillgång till ett skolbibliotek där personalen undervisar eleverna i källkritik.

Många skolbibliotek saknar skrivna planer

En tredjedel av de skolenheter som har tillgång till skolbibliotek uppger att det finns en skriven plan för biblioteksverksamheten som antagits av skolledningen och en tredjedel uppger att det finns organiserat elevinflytande över skolbibliotekets verksamhet. På fyra av tio skolenheter, som har tillgång till skolbibliotek, gör skolbibliotekspersonalen särskilda insatser för elever med lässvårigheter och på sex av tio hinner personalen hjälpa eleverna att välja nivåanpassat material för skolarbetet.  Det är värt att notera att elever på skolor med tillgång till skolbibliotek även i genomsnitt har tillgång till fler betaldatabaser, till exempel Nationalencyklopedin, än elever på skolenheter som saknar skolbiblioteksfunktion.

Vissa skolbibliotek är dock rena drömmen

Det finns också en rad mycket väl fungerande skolbibliotek med personal, bra medieplanering och bestånd som är föredömliga i sitt arbete att stödja eleverna med medieförsörjning, utbildning i mediesökning och läsfrämjande aktiviteter. Hur stor andel av eleverna som har tillgång till sådana redovisas senare under våren då fler besvarat undersökningen. Insamlingen pågår fortfarande och genomförs via en webbaserad enkät som i första hand går till rektor eller skolbibliotekets personal. Målet är att så många skolenheter besvarar undersökningen så att delgruppsresultat kan publiceras på kommunal nivå.

Statistikinsamlingen pågår fortfarande

– ”Skolbibliotekspersonalen, där de nu finns, har varit väldigt hjälpsamma hört av sig självmant för att så snabbt som möjligt kunna besvara undersökningen, den känns angelägen. Vi haft svårare att komma i kontakt med skolor som saknar tillgång till skolbibliotek”, säger Cecilia Ranemo som ansvarar för undersökningen på Kungliga biblioteket som är statistikansvarig myndighet för skolbiblioteksstatistiken.

Det här inlägget postades i Folkbibliotek, Okategoriserade, Skolbibliotek. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.