Månadsarkiv: november 2012

”The same procedure as last year”

Många vill veta vad som händer med Sveriges officiella biblioteksstatistik framöver. I mitten av januari 2013 kommer folkbiblioteken, forskningsbiblioteken och sjukhusbiblioteken att få en enkät som frågar om statistiska uppgifter för år 2012. Enkäterna är upplagda och innehåller samma frågor … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Nationell mötesplats för alla bibliotek 21-22 november

 Länk till mer information  Nu samlar Kungl. Biblioteket chefer för landets offentliga bibliotek till ett möte i Stockholm den 22 november. Enligt det utökade regeringsuppdraget ska KB vara en tydlig samverkanspart för såväl högre forskning som för alla offentligt finansierade … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Barn och unga i biblioteksplanerna

Under hösten har vi gjort en innehållsanalys över vad folkbibliotekens biblioteksplaner innehåller om barn och unga. Resultatet av undersökningen presenteras snart i en rapport. Preliminära resultat visar att det sällan finns uppgifter om vad biblioteken särskilt gör för barn och … Läs mer

Publicerat i Folkbibliotek, Okategoriserade, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Expertgruppens rapport om framtidens biblioteksstatistik

Expertgruppen för biblioteksstatistik (verksam 2008–2012) har nu lämnat sitt slutliga förslag till KB om vad som ska ingå i framtidens biblioteksstatistik. Här kan du hämta den färdiga slutrapporten som pdf-fil. Det är inte bara medlemmarna i expertgruppen som gjort ett … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Metro gjorde rätt, men det blev ändå fel på siffrorna igår

”Vart femte bibliotek borta” var rubriken på en artikel i Metro igår, som byggde på  statistik över folkbiblioteken i Stockholms län under en tioårsperiod. Bland annat nämndes att det i Stockholms stad har försvunnit ett 20-tal biblioteksfilialer de senaste tio … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar