Expertgruppens rapport om framtidens biblioteksstatistik

Expertgruppen för biblioteksstatistik (verksam 2008–2012) har nu lämnat sitt slutliga förslag till KB om vad som ska ingå i framtidens biblioteksstatistik.
Här kan du hämta den färdiga slutrapporten som pdf-fil.

Det är inte bara medlemmarna i expertgruppen som gjort ett stort arbete under drygt tre års tid. Till expertgruppen har också fem arbetsgrupper varit knutna. Arbetsgrupperna bestod av personer som arbetar inom respektive bibliotekstyp för att ta fram just de statistikvariabler som är relevanta för deras respektive område. Sammanlagt har ett femtiotal personer varit involverade i arbetet. KB vill rikta ett stort tack till alla som bidragit med sin tid och sitt kunnande! Ett särskilt tack riktas till expertgruppens ordförande Tore Torngren som färdigställt den slutliga versionen av rapporten.

Målen för expertgruppens arbete
Ett av målen för expertgruppens arbete med att ta fram ett förslag till morgondagens statistik har varit att det i framtiden ska vara möjligt att jämföra statistiken mellan olika bibliotekstyper. Det ska också vara möjligt att sammanställa vissa centrala variabler till en enda nationell siffra för de offentligt finansierade biblioteken i Sverige.

Samtidigt har också en av utgångspunkterna för expertgruppens arbete varit att olika bibliotekstyper har behov av olika slags statistik för att illustrera sin verksamhet. Olika bibliotekstyper har också olika möjligheter att ta fram de efterfrågade variablerna.

Expertgruppens arbete har också öppnat upp att olika bibliotekstyper som traditionellt sett inte jämfört sin verksamhetsstatistik med varandra kan ha nytta av att göra det.

Vad händer nu?
KB kommer nu att använda gruppens förslag till ny statistik som expertunderlag i sitt fortsatta arbete med att utveckla den officiella biblioteksstatistiken. De nya ISO standarderna för biblioteksstatistik, som KB medverkat till att utveckla, kommer under 2013. Dessa påverkar också arbetet. Ytterligare en faktor som KB måste ta hänsyn till är kravet på att underlätta uppgiftslämnarbördan i den officiella statistiken, vilket innebär att antalet variabler måste begränsas till de nödvändigaste.

Expertgruppen har också pekat på behovet av att utveckla bättre system för insamling och presentation av biblioteksstatistiken, vilket KB redan initierat under året. Arbetet med nya variabler och nytt system måste följa varandra och därför sker inga förändringar av det som samlas in under 2013. Målen för utvecklingsarbetet är att underlätta för statistikanvändarna. Både då statistiken lämnas och då den ska användas i form av bättre tabeller och grafiska illustrationer.

Samtidigt ses definitionerna för biblioteksstatistiken över och redan i januari presenteras en tydligare version, men inte en slutverson. Slutversionen kan bara göras då de nya ISO-standarderna är helt färdiga.

Expertgruppens arbete initierade också annat än statistik
Expertgruppens arbete kommer också att leda till att KB arbetar med nya typer av undersökningar. Genom gruppens arbete har olika behov och möjligheter utkristalliserats och de uttryckta behoven kommer att leda till underlag för temastudier, studier som inte enbart är kvantitativa samt olika områden som är i behov av kvalitetsutveckling. Exempel på sådana är observationsstudier och brukarundersökningar eller studier om exempelvis bibliotekens pedagogiska roll.

Parallellt med arbetet i expertgruppen har ett projekt som bland annat syftar till att bygga en modell för en teknisk plattform för statistisk insamling och sammanställning bekostats av Region Skåne och KB. Modellen testas i ett samarbete mellan olika bibliotekstyper i Kristianstad. Det projektet kommer att redovisas under våren 2013.

Det här inlägget postades i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.