Folkbibliotek 2012

Länk till preliminära tabeller över folkbibliotekens verksamhet 2012

 Direktlänk till preliminära tabeller över folkbibliotekens verksamhet 2012 

Tabellerna visar på 22 flikar folkbibliotekens verksamhet på riks-, läns- och kommunnivå.

Länk till riksbibliotekariens uttalande om resultaten i SR  

De preliminära uppgifterna om folkbibliotekens verksamhet under 2012 visar på en nedgång i många kommuner.

Totalt sett har 282 av 290 folkbibliotek hunnit lämna uppgifter till preliminärpubliceringen. Slutlig publicering med rapport, diagram och tabeller sker 28 maj 2013. De folkbibliotek som ännu inte hunnit svara har ersatts med 2011 års värde i denna publicering för att rikstalen ska kunna redovisas.

Färre filialer

Antalet filialer minskar stadigt. Det finns nu bemannad verksamhet på totalt 1 188 serviceställen, dvs. huvudbibliotek eller filialer. Därtill kommer de 2 146 övriga utlåningsställen som folkbiblioteken har hand om men där det inte finns bemanning. Antalet övriga utlåningsställen tenderar att öka i takt med filialnedläggelserna. Det kan till exempel vara frågan om bokdepositioner på äldreboenden. På dessa utlåningsställen registreras inte utlåningen och detta kan till viss del förklara nedgången i antalet registrerade utlån.

Färre integrerade skolbibliotek

Vissa av filialerna som stängts var integrerade folk- och skolbibliotek och därigenom har antalet integrerade skolbibliotek också minskat runt om i kommunerna. Sedan 2009 har antalet integrerade skolbibliotek minskat 9 procent.

Oförändrade mediekostnader

Kostnaderna för nya medier på folkbiblioteken var oförändrat 11 procent av deras budget. För andra året i rad köpte de medier för 45 kronor per invånare. Folkbiblioteksverksamheten i landet kostade 402 kronor per invånare och uppgick till totalt 3,8 miljarder under 2012. Folkbiblioteken hade också olika typer av intäkter som uppgick till närmare 100 miljoner.

Färre besök

De fysiska besöken har gått ned från 67 miljoner 2011 till 66 miljoner 2012. Det är en minskning med två procent. Till viss del kan minskningen förklaras av ombyggnationer av bibliotekslokaler som var stängda hela eller delar av året. Eftersom folkbiblioteken också kan besökas via webben är det lätt att tro att de fysiska besöken kommit att ersättas av fler virtuella besök, men generellt sett finns det inga resultat som indikerar detta. De uppgifter som lämnats om besök på folkbibliotekens webbplatser visar till och med på en liten nedgång på riksnivå. Även antalet aktiva folkbiblioteksanvändare tenderar att minska i förhållande till befolkningens storlek. Under 2012 gjorde 28 procent av befolkningen en registrerad transaktion via sina lånekort. Det är dock många som nyttjar bibliotekens service utan att de registreras som låntagare. Antalet publika aktivitetstillfällen som folkbiblioteken arrangerar har ökat något. De kan till exempel vara frågan om läsfrämjande aktiviteter eller aktiviteter som främjar datoranvändning. Två tredjedelar av de publika aktiviteterna var riktade mot barn och unga.

Färre lån totalt men fler e-bokslån

Samtidigt som den totala utlåningen minskat från 69 miljoner 2011 till 68 miljoner 2012 har e-bokslånen ökat. Men e-bokslånen är fortfarande en förhållandevis liten del av den totala bokutlåningen, totalt 2 procent. Totalt sett ökade e-bokslånen 89 procent mellan åren 2011 och 2012. Ökningen av e-bokslånen kan inte förklara att färre besöker folkbiblioteken trots att de görs via bibliotekens webbplatser.

Personalen är viktig

Personalen på folkbiblioteken är viktig för kvaliteten på verksamheten. De kommuner som har fler årsarbetare än riksgenomsnittet, som är en halv anställd per 1000 invånare, har generellt sett högre verksamhetstal. Trots att antalet filialer har minskat har folkbiblioteken behållit sin personal och det kan därför konstateras att antalet årsarbetare vid biblioteken är i stort sett oförändrad 2012 jämfört med 2011.

Ett stort tack till alla som lagt ned tid på att besvara frågorna!

Resultaten presenteras i tabellform på 22 flikar i den länkade filen där folkbibliotekens verksamhet går att utläsa på kommun-, läns- och riksnivå. Frågor om undersökningen kan ställas till cecilia.ranemo@kb.se eller via telefon 010-709 36 39.

 

PrelliminärFolkbibliotek2012

Det här inlägget postades i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.