Månadsarkiv: oktober 2015

Skolbiblioteken saknas i många biblioteksplaner

 En av de främsta anledningarna till att kravet på kommunala biblioteksplaner kom till var bland annat att förbättra skolbiblioteken. En kartläggning av de 112 kommunala biblioteksplaner (39 procent av kommunerna) som är aktuella i år visar att det är mindre vanligt … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Arbete med läsfrämjandeplan pågår

Idag arbetar bibliotekscheferna i Jönköpings län och regionbiblioteket med läsfrämjandeplan och diskuterar biblioteksplaner på Ryhovs herrgård. Diskussionerna går varma och kreativiteten flödar. En lösning som är tänkvärd är att alla komunerna i länet har biblioteksplaner som kopplar till den regionala läsfrämjandeplanen … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Ny biblioteksstatistikgrupp inom Forum för..

… nationell bibliotekssamverkan och utveckling. Nu påbörjas arbetet med att bemanna alla grupper i Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling och förfrågan om att utse ledamöter till respektive grupp kommer att skickas ut till berörda organisationer inom kort. En grupp … Läs mer

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar