Forum

Ny skrift från gruppen för biblioteksstatistik inom Forum, Nyckeltal 2.0

Meningen med skriften är att oavsett vilken målgrupp du tillhör så ska du få stöd i att använda nyckeltal på rätt sätt för ditt behov. Nyckeltal kan användas för att beskriva, följa upp eller jämföra. Det är ett snabbt och konstant sätt att följa utveckling och förändring. Nyckeltal beskriver samtidigt den rådande situationen. Den som vill göra det enkelt för sig använder nyckeltal för att planera och följa upp sin biblioteksverksamhet. Med ett välgenomtänkt urval av nyckeltal kan man relativt snabbt och okomplicerat både följa upp de mål som ställts i planerna för verksamheten och jämföra ett bibliotek med andra likvärdiga organisationer. Den stora utmaningen ligger i att välja ut de nyckeltal som fungerar för den egna biblioteks­verksamheten och de verksamhetsmål som prioriteras, ingen verksamhet är den andra helt lik.

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling, gruppen för biblioteksstatistik

Efter en process som startade 2014 med utvärdering av den tidigare inflytandestrukturen och med efterföljande remittering av nytt förslag under våren 2015, har riksbibliotekarien beslutat att inrätta Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling.

Se filmen från bokmässan om det nya: Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling.

Gruppen för biblioteksstatistik 2017, foto Karin Widin

Inom Forum har det inrättas en särskild grupp för biblioteksstatistik som har följande direktiv: ”Gruppens uppgift är att utveckla och föreslå olika metoder, produkter och informationsinsatser för att implementera en ökad användning av den officiella biblioteksstatistiken som verktyg i det fortsatta kvalitetsarbetet. Arbetet ska leda till en ökad förståelse för biblioteksstatistikens användningsområden hos huvudmän och biblioteksanställda. Gruppen ska ta fram förslag som kan förbättra kvaliteten på lämnade data för ökad jämförbarhet och vidare användning. Det övergripande syftet med aktiviteterna ska vara att statistiken bidrar till att Sverige stärks som biblioteksnation.” Gruppens sammansättning:

 • Daniel Albertsson, Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek
 • Cathrine Berggren, Mittuniversitetets bibliotek
 • Ingela Lundgren-Sandberg, Myndigheten för Kulturanalys
 • Jill Danielsson, Göteborgs stadsbibliotek
 • Christian Forsell, Helsingborgs stadsbibliotek
 • Katarina Michnik, BoI Borås
 • Anna-Karin Hugo, Myndigheten för tillgängliga medier
 • Kristin Krantz, Linköpings universitetsbibliotek
 • Annalena Cronemo, Riksantikvarieämbetet
 • Fredrik Uhrzander, Statens kulturråd
 • Monica Nordsten, Falu stadsbibliotek (ordförande)
 • Cecilia Ranemo, KB (sekreterare)

Här kan du läsa biblioteksstatistikgruppens mötesanteckningar

Ambitionen med Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling är att skapa en plattform för specifika områden där biblioteken ges möjlighet att gemensamt lyfta och diskutera de frågor och behov som är aktuella på nationell nivå, men även på detaljnivå inom ett specifikt ämnesområde för en viss bibliotekstyp. För mer information om Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling se:

Expertgruppen för utvärdering och kvalitetsutveckling

verkade under åren 2012-2015. Här kan du läsa gruppens slutrapport ”Utvärdering och kvalitetsutveckling på bibliotek”. Det finns mer att läsa om gruppens arbete på KB:s huvudwebb. Så här såg gruppen ut när de hade sitt sista möte 2015:

Expertgruppens sista möte

Expertgruppens sammansättning:

Ordförande:

 • Maria Törnfeldt, Gävle stadsbibliotek, 2012-01 – 2013-03
 • Cathrine Berggren, Mittuniversitetets bibliotek, ställföreträdande 2013-03 – 2014-01
 • Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm, 2014- 01 – 2015-06

Vice ordförande:

 • Cathrine Berggren, Mittuniversitetets bibliotek, 2012-09 – 2015-06

Sekreterare:

 • Elisabet Ahlqvist, KB 2012-01 – 2015-06

Medlemmar:

 • Håkan Carlsson, Göteborgs universitetsbibliotek 2012-01 – 2015-06
 • Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm 2012-01 – 2015-06
 • Gunnel Olsson, Folkbiblioteken i Lund/Skolbibliotekscentralen 2012-01 – 2015-06
 • Katarina Kristoffersson, Arvika Bibliotek 2012-01 – 2014-08, Säffle kommun 2014-08-2015-06
 • Marie Källberg, Karolinska universitetssjukhusets bibliotek 2012-01 – 2015-06
 • Cecilia Natvig, Uppsala universitetsbibliotek 2012-01 – 2015-06
 • Viveka Norström Hallberg, Talboks- och punktskriftsbiblioteket (nu MTM)  2012-01 – 2013-07
 • Helena Kettner Rudberg, Myndigheten för tillgängliga medier, 2013-07 – 2015-06
 • Anna Nyströmer, SCB:s bibliotek, 2012-01 – 2013-07, 2014-02 – 2015-06
 • Ilona Johansson, FMV – Försvarets materielverk, 2013-07 – 2014-02
 • Angela Zetterlund, Linnéuniversitetet, B&I 2012-01 – 2015-06
 • David Jonsson, Stockholms stadsbibliotek 2013-01 – 2014-12

Från expertgruppen för Expertgruppen för kompetensutveckling och forskningsanknytning överflyttades genom beslut Dnr 237-KB 290-2013 tre medlemmar från och med 2013-07-09:

 • Annelie Janred, (Chalmers tekniska högskola) Göteborgs universitet, Biomedicinska biblioteket, 2013-07 – 2015-06
 • Claes Lennartsson, Högskolan i Borås, Sektionen för Biblioteks- och informationsvetenskap.  2013-07 – 2015-06
 • Anette Eliasson, Biblioteken i Mölndal, 2013-07 – 2015-06

Adjungerad från KB:

 • Cecilia Ranemo, Utredare, statistikansvarig för officiell biblioteksstatistik KB, 2012-01 – 2015-06

 

Expertgruppen för biblioteksstatistik

Expertgruppens ordförande ToreTorngren

Här kan du hämta den färdiga slutrapporten som pdf-fil.  Gruppen hade sitt sista möte under 2012. Gruppen genomförde ett utvecklingsarbete via olika arbetsgrupper inom KBs expertgrupp för biblioteksstatistik. Arbetsgrupperna såg över innehållet i de olika biblioteksstatistikenkäterna. Syftet var att den statistik som samlas in ska vara relevant för den tid vi lever i. Statistiken ska kunna användas för att följa och utveckla arbetet på biblioteken och tillföra kunskap till verksamheten.

Hoppa längre ned på sidan

En kommentar till Forum

 1. Pingback: 2012 | bibliotekssamverkan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.