Kvalitetsdialog

 

Från den 7 maj 2018 har Kvalitetsdialog stängts och ersätts av Träffpunkt biblioteksplaner.

Läs mer om Träffpunkt biblioteksplaner 

 

 

 

 

OBS! AVSLUTAT

KB, den regionala biblioteksverksamheten och den kommunala nivån samverkar kring uppdraget i bibliotekslagens 18:e paragraf att följa upp hur de biblioteksplaner som antagits av kommuner och landsting har utformats och hur de används.

I bibliotekslagen SFS 2013:801 som trädde i kraft januari 2014 står bland annat följande:
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.
Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används. 

Uppdraget står också i KB:s myndighetsinstruktion:
KB ska särskilt ansvara för …den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna av hur de biblioteksplaner som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) har utformats och hur de används.

Kvalitetsdialog
Från 2016 är Kvalitetsdialog en del av Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling som är KB:s plattform för specifika områden där biblioteken ges möjlighet att gemensamt lyfta och diskutera frågor.
SKL och MTM är adjungerade in i gruppen, Kulturrådet finns med sedan starten.

Under 2016 har vissa tillägg och justeringar gjorts för att vidare anpassa den föreslagna organisationsmodellen.

Representanter per län eller region kommun 2017 2018

Biblioteksplan 2.1 reviderad 2017

Mötesdatum 2018
27 februari

Mötesdatum 2017
8 februari
24 april
15 november – årsmöte och stora dialogen  

Övergripande mål och syfte för Kvalitetsdialog

  • Det övergripande målet är att verksamheternas kvalitet ska höjas och att arbetet med att förbättra biblioteksplanerna är en väg att uppnå detta.
  • Syftet med gruppen är att stödja det övergripande målet, biblioteksplanerna och verksamheten. Transparens, samverkan kring bibliotekskvalitet, delaktighet och lärande är ledord för gruppen.
  • Sedan 2014 finns också målet 100 % gällande biblioteksplaner, alltså politiskt beslutade och med gällande plantid.

Äldre minnesanteckningar
2016
Årsberättelsen
17 februari, strategigruppen
21 april, strategigruppen
6 oktober, strategigruppen
18 november, Kvalitetsdialogs årsmöte

2015
Årsberättelsen
11 februari, strategigruppen
22 april,
strategigruppen
1 oktober, strategigruppen
20 november,
Kvalitetsdialogs årsmöte och  Gruppdiskussioner

 2014
Årsberättelsen
27 mars, strategigruppen
21 november, Kvalitetsdialogs årsmöte

Biblioteksplaner
Länklistan

Skrifter
Biblioteksplan 2.1
Nyckeltal 1.0:

Kartläggningar
Öppettider på folkbiblioteken 2016
Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015
Biblioteksplanernas aktualitet 2015
Hinder för biblioteksplaner 2014
Regional biblioteksverksamhet 2013
Bibliotekens planer 2012
Barnen i planerna 2012

Fler rapporter från KB

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Skydd för personlig integritet i biblioteksmiljö

KB:s sida om skolbibliotek och den myndighetsöverskridande gruppen 

Presentation Samhällets legitima intressen vs verksamhetens excellens 

Historik
Sedan 2012 har ett nätverk bestående av KB och den regionala biblioteksverksamheten från hela landet träffats regelbundet för att arbeta med de uppdrag som då gavs i KB:s instruktion.

Tidigt knöt nätverket till sig Kulturrådet, vilket kändes naturligt då det inte finns några tydliga gränser i denna fråga mellan KB och Kulturrådet. Gruppen har bland annat arbetat kring en kvalitetsmodell. 22 november 2013 hölls ett möte som kan betraktas som konstituerande där nätverket beslöt att ta namnet Kvalitetsdialog. (22 november 2013)

Från 2015 bedrivs Kvalitetsdialog på tre nivåer. Lokalt i kommunerna, regionalt där den regionala biblioteksverksamheten och kommunerna har dialoger och slutligen på den nationella nivå, där KB, den regionala biblioteksverksamheten och ett antal kommunala representanter samt Kulturrådet möts. Till det tillkommer en nationell strategigrupp som träffas ett par gånger per termin och diskuterar strategiska frågor och framtidsplaner för gruppen.

 

Kontaktpersoner på KB
Elisabet Rundqvist 010-709 36 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

6 kommentarer till Kvalitetsdialog

  1. Pingback: I Regeringens tjänst på biblioteksdagarna i Umeå | Biblioteksstatistik

  2. Pingback: Kulturrådet på besök | Bibliotekssamverkan

  3. Pingback: Kvalitetsdialog 2014 | Bibliotekssamverkan

  4. Pingback: Kvalitetsmodellen i praktiken – presentation på KB | Samtal pågår

  5. Pingback: Nationell bibliotekssamverkan i full gång | Bibliotekssamverkan

  6. Pingback: Kvalitetsdialog, strategigruppens möte den 11 februari 2015 | Bibliotekssamverkan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.