SOS

Biblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik
SOS-loggan blå

En ny lag för Sveriges officiella statistik trädde i kraft 31 december 2013. Ändringarna innebär bland annat att kraven på statistikens kvalitet förtydligas. Lagen innehåller också några ändringar om vilka som är skyldiga att lämna officiell statistik och vad som händer om man inte besvarar statistiken.

Regeringen har utsett KB att ansvara för den officiella biblioteksstatistiken. De bibliotek som ingår i den officiella bibliotekstatistiken finansieras alla till viss del av offentliga medel.

Myndigheter som har ansvar för Sveriges officiella statistik  har bland annat
ansvar för att

  • statistiken är objektiv
  • statistiken dokumenteras
  • statistiken kvalitetsdeklareras

Den officiella statistiken ska utan avgift finnas tillgänglig i elektronisk form. All officiell statistik ska ha beteckningen officiell statistik eller märkas med symbolen

SOS-loggan blå

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid vidarebearbetningar av den officiella statistiken.

Det finns idag 27 myndigheter i Sverige som är ansvariga för den officiella statistiken, varav KB och Statistiska centralbyrån (SCB) är två. SCB har också ansvar för att samordna och stödja systemet för den officiella statistiken. Läs mer om vad officiell statistik är, Rådet för den officiella statistiken och vilka myndigheter som ingår i nätverket på SCB:s webbplats. Från och med år 2016 ingår riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg som ledamot i rådet.

Det finns totalt 356 olika officiella statistikprodukter, biblioteksstatistiken har produktkod KU0105 i statistiksystemet. Det är upp till var och en av de statistikansvariga myndigheterna att utfärda regler uppgiftsskyldighet för officiell statistik. Om statistik inte besvaras där det föreligger uppgiftsskyldighet kan detta innebära böter. KB har inte utfärdat någon sådan regel.

Produktionen av officiell statistik följer ett särskilt regelverk som verkar för statistikens kvalitet och generaliserbarhet. Reglerna handlar också bland annat om att statistiken skall samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnandet blir så enkelt som möjligt för de svarande.

European statistics code of practice
Eftersom många delar av Sveriges officiella statistik ingår i EUs statistiksystem följer den officiella statistiken ”European statistics code of practice”. Här finns också en svensk översättning.

För mer information kontakta Cecilia Ranemo 010-709 36 39
cecilia.ranemo@kb.se

2 kommentarer till SOS

  1. Pingback: Insamlingen av 2013 års officiella biblioteksstatistik startar i början av januari | Biblioteksstatistik

  2. Pingback: Ny lag för officiell statistik träder i kraft 31 december | Biblioteksstatistik

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.