Statistik på karta

Här kan du se var de offentligt finansierade biblioteken i Sverige ligger på en interaktiv karta med uppgift om de mest efterfrågade uppgifterna på Sverigekarta, zooma så ser du ned i detalj, enskilda bibliotek och var på gatan de ligger.

Just nu saknas vissa bibliotek i biblioteksorganisationer på Sverigekartan som samredovisar alla sina bibliotek i en och samma enkät, t.ex. Malmö skolbibliotek och gymnasiebibliotek. I de andra biblioteksorganisationerna som samredovisar alla sina serviceställen i en och samma enkät finns uppgifter om utlån och besök på det svarande biblioteket (vanligt för folkbiblioteken i kommunerna).

Sedan introducerar vi tio interaktiva testkartor med nyckeltal per län och olika kommuner (använd musen för att zooma och visa värden). Framöver kan det komma fler… vilka skulle du vilja ha?

En del av Västerbottens stora framgångar beror på att de har ett universitetsbibliotek som är stort i förhållande till invånarantalet.


Gotlands högskolelitteratur och Uppsala universitetsbibliotek rapporterar uppgifter om bestånd tillsammans. Uppsala har Gotlands bestånd av sådan litteratur i sitt biblioteksdatasystem och Uppsala rapporterar allt. Uppsala är dock ett av landets största universitetsbibliotek, men samredovisningen missgynnar Gotland på kartan. Detta gäller även utlåning av forskningslitteratur.