Har vi räknat rätt?

Under hela hösten har vi försökt att kartlägga alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige. Nu undrar vi, har vi hittat alla? Syftet med kartläggningen var att få ett fast urval till den nya biblioteksstatistiken.

Ladda ned xlsx-fil med dem vi hittat Biblioteken_20141219

Vi sökte alla unika gatuadresser som det finns ett bemannat bibliotek på, offentligt finansierat till hel eller del, som på något sätt kan nyttjas av allmänheten (skolbibliotek: eleverna). Ett annat kriterium var att biblioteksorganisationen skulle ha bemanning minst 20 timmar i veckan (0,5 årsverke). Timregeln bestämdes därför att personalen ska ha en rimlig chans att hinna fylla i statistikenkäten. Vi sökte på många olika sätt, hade många listor där olika personer kallade ett och samma bibliotek för olika namn. Det var inte lätt, men nu hoppas vi att vi äntligen lagt klart pusslet. Vi tar tacksamt emot information om de bibliotek som vi missat till biblioteksstatistik@kb.se.

Inslag i SVT Kulturnyheterna

Totalt sett har vi hittat 2 269 adresser med bibliotek som är offentligt finansierade, bemannade och tillgängliga för allmänheten. Av dem var…

  • 1168 folkbibliotek, renodlade eller integrerade
  • 47 gymnasiebibliotek på friskolor
  • 61 skolbibliotek på friskolor
  • 218 bibliotek på kommunala gymnasier
  • 524 skolbibliotek på kommunala grundskolor
  • 24 museibibliotek på kommun eller län
  • 52 specialbibliotek
  • 138 universitets- eller högskolebibliotek
  • sjukhus-, fängelse- och folkhögskolebiblioteksadresserna är inte färdigräknade

God Jul och Gott Nytt År!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Förslag till variabelförklaringar i den nya statistiken

Vi publicerar nu ett första förslag till variabelförklaringar till Sveriges nya officiella biblioteksstatistik. Med start i januari 2015 tillfrågas alla offentligt finansierade bibliotek som är tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna) om sin verksamhet under 2014. Enkät skickas till de bibliotek som är bemannade minst 20 timmar per vecka (0,5 årsverken). Den nya, något förändrade enkäten som är en och samma för alla bibliotekstyper har både tvingande och frivilliga frågor. Vanligen är det totalsummeringarna som är tvingande.

Här kan du se en kort video från bibliotekschefskonferensen om hur, var och varför

I den nya enkäten kan man vid varje svarsfält få upp en förklaring till vad fältet ska innehålla. Vi är ytterst tacksamma för att få in synpunkter på variabelförklaringarna till biblioteksstatistik@kb.se! Naturligtvis vill vi att alla förklaringarna till slut ska kunna läsas och förstås av alla, men ibland kan det vara svårt att uttrycka något komplicerat på ett enkelt sätt. Hur skulle du definiera en fysisk bok? Här presenterar vi nu lite skämtsamt vad som kan vara en e-bok (foto Emil Stenback på KB):

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Skolbibliotekslista med de som är bemannade 20+ timmar

Häromdagen publicerade vi uppgifter om att endast 22 procent av landets skolenheter har ett skolbibliotek med minst 20 timmar avsatt bemanning per vecka. Uppgifterna har nu bland annat uppmärksammats både av SVT , andra medier och regeringen. Vi har fått många förfrågningar om vilka skolbibliotek som vi hittat i den skolbibliotekskartläggning som vi just nu genomför och därför publicerar vi nu en ny lista (integrerade skol- och folkbibliotek ingår inte här):

Skolbibliotek_minst 20 timmar_20141202, xlsx-format

Kartläggningen av skolbibliotek pågår fortfarande. Om ni har ett skolbibliotek med minst 20 timmars avsatt bemanning, men ni finns inte med i listan, vänligen meddela detta till biblioteksstatistik@kb.se.

Bakgrunden till kartläggningen är att Kungliga biblioteket är ansvarig myndighet för Sveriges officiella biblioteksstatistik. Med början nästa år förändrar vi urvalet till undersökningen. I fortsättningen tillfrågas alla offentligt finansierade bibliotek som har 20 timmar eller mer avsatt bemanning för biblioteksverksamhet per vecka (eller 0,5 årverken per år). Enkäter skickas med start i januari 2015 till alla bibliotekstyper som uppfyller kriterierna.

Biblioteket i Trollbäcken 006VeraAlmstrom

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 6 kommentarer

Resultat från skolbibliotekskartläggningen

22 procent av landets skolenheter svarar att de har ett eget skolbibliotek på skolan som har 20 timmar eller mer avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamhet per vecka. Under hösten har vi försökt kartlägga vilka skolbibliotek som finns i Sverige, inför insamlingen av skolbiblioteksstatistik nästa år. Samtidigt frågade vi om det finns avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamheten, den frågan besvarades av 78 procent av de svarande.

Se inslag i SVT Kulturnyheterna

som senare genererade fler händelser

Totalt sett svarar 27 procent av skolenheterna att de på något sätt har tillgång till skolbiblioteksverksamhet som har minst 20 timmar avsatt bemanning, det inkluderar de som använder folkbiblioteken.

Samtliga skolenheter på landets grund- och gymnasieskolor tillfrågades. Enkäten skickades i första hand till skolledarna. 60 procent av landets skolenheter har nu besvarat enkäten. En skola består ofta av flera skolenheter och det är en av förklaringarna till bortfallet av svar, man har valt att bara fylla i en enkät per skola. Kartläggningen pågår fortfarande och vi tar tacksamt emot adressuppgifter till skolbibliotek. Här kan du lägga in ditt skolbibliotek, tryck på länken.

Skolbibliotekskartläggningen

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Omröstning om e-resurserna

Under hösten har vi fått många olika synpunkter på den nya officiella biblioteksstatistiken. Stort tack för dessa! Vi har successivt förändrat det ursprungliga förslaget utifrån de synpunkter och förslag som vi fått in. De mest debatterade frågorna i den nya statistikenkäten är de som handlar om e-resurser. Många har undrat till vilka kategorier som olika produkter ska föras. Nu har du möjlighet att vara med och påverka den framtida indelningen. Samverkan på högsta nivå, majoriteten får helt enkelt bestämma. Gå in och ”rösta” via denna länk.

Redan nu kan du se resultatet av de första femton svaren, via denna länk!

Produkterna som ingår i ”omröstningen” är de 80-talet produkter som finns i de sk. BIBSAM-avtalen. Ditt svar är helt anonymt, vi har inte möjlighet att se vem som svarat vad, om du inte fyller i någon uppgift om dig själv sist i enkäten. Många av de uppräknade e-resurserna har en uppenbar kategori, andra inte, för vissa är blandade. När det gäller blandad e-resurs, vänligen för den till den kategori som du upplever är den dominerande för produkten. Resultatet presenteras som en lista där kategorin för varje produkt presenteras. Tack på förhand! Enkäten kommer att ligga öppen fram till Lucia.

E-resursbild

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

3 timmar film om förslaget till ny biblioteksstatistik

Oktober 23 kom 23 biblioteksanställda från olika delar av landet och diskuterade det senaste förslaget till en ny samlad biblioteksstatistik. Här kan du se vad som hände i två filmer. Del 1 handlar mycket om varför biblioteksstatistiken kommer att förändras och hur det görs. Del 2 handlar mest om förslaget till ny biblioteksstatistikenkät. Förslaget till ny biblioteksstatistik fick både ris och ros.

Om filmen inte startar med detsamma, klicka fram tidslisten nere på filmen en liten bit. För att se presentationsbilderna tydligare, klicka uppe i högra hörnet på ikonen med fyra pilar. Läs mer om den nya biblioteksstatistiken.

AdobeFilm

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Är 20 timmar en rimlig nedre gräns?

För att kunna följa hur de offentligt finansierade biblioteken utvecklas och ibland till och med avvecklas behövs en nedre gräns för vilka som ska ingå i biblioteksstatistiken. Trenden går mot att allt fler offentligt finansierade bibliotek får färre anställda, slopar sina fasta öppettider och ibland till och med slutar erbjuda sina samlingar till allmänheten. Biblioteksverksamheten urhålkas.

Ett sätt att följa den pågående förvandlingen av de offentligt finansierade biblioteksverksamheterna i Sverige vore kanske att helt enkelt sätta en nedre gräns för vilka kriterier som ska gälla för att ingå i statistiken. Om basen för statistiken har en nedre gräns är det lättare att följa utvecklingen över tid på riksnivå.

Det förslag som nu diskuteras är att det kanske borde krävas 0,5 årsverken avsatt bemanning (20 timmar i veckan) på ett offentligt finansierat bibliotek för att det ska kunna ingå i Sveriges officiella biblioteksstatistik. Annars kan man väl rimligen inte ens ha tid att besvara den? Med det inte sagt att ett bibliotek med 19 timmars bemanning inte är ett bibliotek. Läs mer

Vad tycker du? Gör ett inlägg i debatten!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Lista med 1370 bemannade skolbibliotek

Skolbibliotekskartläggningen fortsätter. Hittills har vi fått uppgift om 1370 bemannade skolbibliotek på unika adresser och 480 skolor som har obemannade enheter. Kartläggningen syftar till att göra ett register över landets alla skolbibliotek. Här är en länk till en lista  med de unika skolbibliotek som vi funnit hittills, listan innehåller inte de 500 integrerade folk- och skolbibliotek som också finns. Kartläggningen fortsätter, om du inte hittar just ditt skolbibliotek i listan kan du lämna uppgift via biblioteksstatistik@kb.se. Tack på förhand!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Ny version av en samlad biblioteksstatistik

Vi jobbar vidare med en ny samlad nationell biblioteksstatistik. Det har kommit många synpunkter på hur den nya biblioteksstatistikenkäten ska se ut. En återkommande synpunkt är att totalsummeringarna ska göras automatiskt om man fyller i delsummorna och det har vi nu ordnat. Vi jobbar också med att man lätt ska kunna få förklaringar och definitioner när man klickar vid varje fråga. Nedan ser du hur enkäten tekniskt fungerar, layouten är dock inte klar ännu. Dessutom har vi ändrat språk och frågeformuleringar, här kan du ladda ned en pdf med den senaste versionen Webbenkät20141031. Det är naturligtvis inte en slutversion av enkäten. Ja, tidigare års lämnade värde ska också visas i enkäten, det är nu möjligt eftersom vi lagt in den redan lämnade statistiken i databasen.

Webbenkat_ver1

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Kom och diskutera biblioteksstatistik 16 eller 23 oktober

Biblioteksstatistik1Kom till KB och diskutera förslaget till ny biblioteksstatistik! Vid två tillfällen under oktober samlas biblioteksanställda och personer från organisationer och talar om hur förslaget till ny biblioteksstatistik kan förbättras. KB har beslutat att göra vissa förändringar av den biblioteksstatistik som ska samlas in från och med 2015. Då tillfrågar vi samtliga offentligt finanserade bibliotek med en gemensam enkät i ett nytt webbaserat system. Mötena är kostnadsfria, men det krävs föranmälan, för dörrinsläppet och fikan. Anmäl dig här 16 oktober eller anmäl dig här 23 oktober.
Läs mer om förslaget i skriften En samlad biblioteksstatistik. Kom hit och påverka!

Mötet som hålls 23 oktober med diskussioner kommer att filmas och vi lägger sedan ut filmen på webben.

Hjärtligt välkommen!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar