Statistikinsamlingen pågår nu

Just nu undrar många varför de får upp så många biblioteksadresser i sina enkäter. Om man arbetar på ett kommunalt bibliotek syns alla adresser inom kommunen där det finns kommunal biblioteksverksamhet, oavsett vilken bibliotekstyp det är. Vi har gjort det så därför att de kommuner som har alla sina bibliotek i ett och samma system ska kunna samredovisa i en enkät. Om man inte vill göra det så räcker det som vanligt med att alla folkbibliotek samredovisas i en enkät och varje skolbibliotek som har eget bibliotekssystem redovisar för sig.

Detsamma gäller alla bibliotek som har staten som huvudman, de får upp de andra statliga bibliotekens adresser som ligger i samma kommun. De kan välja att samredovisa alla adresser inom ett och samma bibliotekssytem, eller redovisa varje servicesställe för sig. Vi har gjort systemet så för att ni ska få maximal valfrihet. Ska du sammanställa uppgifter från flera bibliotek till en enkät så kan du ta hjälp av denna excelfil som automatiskt summerar uppgifterna.

Men, som man lämnar får man svar… om man klumpar ihop alla serviceställen går de heller inte att urskilja vart och ett i de Verksamhetsrapporter som man snart, direkt via webben, ska kunna få ut genom några få knapptryckningar. Enkäten besvaras på webben via den nya Biblioteksstatistikdatabasen, där hittar du sedan också Verksamhetsrapporterna. Enkäten besvaras senast under februari månad. Här kan du smygtitta på årets enkät

Arbetar du i en biblioteksorganisation som inte fått någon enkät? Vänligen meddela detta till biblioteksstatistik@kb.se.

Under måndagen 19 jan och förmiddagen 20 jan hade vi ett smärre tekniskt problem som kan ha orsakat svårigheter för er som använder webbläsaren Explorer. Nu är problemet löst, men det kan ha försvunnit uppgifter i vissa enkäter som fylldes i under den tiden. Vi ber om ursäkt för detta!

Verksamhetsrapport

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

”Titta, enkäten fyller i sig själv!”

Nu har vi skickat ut e-postmeddelanden med länk till årets biblioteksstatistikenkät! Enkäten besvaras på webben via den nya Biblioteksstatistikdatabasen. Enkäten besvaras senast under februari månad.

Här kan du smygtitta på årets enkät

Arbetar du i en biblioteksorganisation som inte fått någon enkät? Vänligen meddela detta till biblioteksstatistik@kb.se. I år skickar vi ut drygt 1 300 enkäter som omfattar drygt 2 200 biblioteksserviceställen. Alla bibliotekstyper ingår, t.ex. folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och sjukhusbibliotek.

Ska du sammanställa uppgifter från flera bibliotek till en enkät så kan du ta hjälp av denna excelfil som automatiskt summerar uppgifterna.

Den officiella biblioteksstatistiken har förändrats. Nu tillfrågas alla offentligt finansierade bibliotek som är bemannade och på något sätt tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna). Frågorna är desamma för alla bibliotekstyper för att vi ska kunna redovisa en samlad biblioteksstatistik för hela landet, läs mer. Länk till undersökningens adressregister Biblioteksdatabasen.

Biblioteksstatistikreleasegruppen

Biblioteksstatistikreleasegruppen

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Varför kommer aldrig statistikenkäten?

Många har hört av sig och undrar varför de inte fått årets biblioteksstatistikenkät ännu. Vi arbetar för att utskicket ska bli möjligt i slutet av vecka 3 2015. Just nu finslipar vi det nya statistikdatasystemet och uppdaterar vissa e-postadresser. Nya blanketter för manuella beräkningar:

Referensfrågor_2015
Besöksstatistik_2015

Många undrar också hur det kommer att gå till i år. Vi kommer som vanligt att skicka en enkät till folkbiblioteket i varje kommun och en enkät till till varje enskilt skolbibliotek. När man öppnar enkäten kan man välja alla de bibliotek som man vill samredovisa inom en och samma kommun. Kryssa för de bibliotek på olika gatuadresser som enkäten gäller för. Kommunala bibliotek kan samredovisa med andra kommunala bibliotek oavsett vilken bibliotekstyp de är.

Forsknings- och specialbiblioteken får också en enkät var, som vanligt, oavsett hur många servicesställen organisationen har. Om man vill särredovsa varje servicesställe kan man få fler enkäter. Sjukhusbiblioteken får en enkät per landsting, men naturligtvis kan även de välja att särredovisa varje bibliotek.

I år har vi gjort om urvalet. Vi skickar enkät till alla offentligt finansierade bibliotek (hel eller del) som är tillgängliga för allmänheten på något sätt och som samtidigt har avsatt bemanning om minst 20 timmar i veckan. Bemanningsgränsen är satt för att man ska ha en rimlig chans att hinna besvara enkäten. Om en filial i en större biblioteksorganisation har lägre bemanning, behöver man naturligtvis inte räkna bort den.

Varför har det dykt upp konstiga sigler i Biblioteksdatabasen? Biblioteksdatabasen har tidigare endast utgjort kontaktregister för Librisbiblioteken. Nu har vi lagt till alla adresställen som ingår i Sveriges officiella biblioteksstatistik. För att göra det på ett enkelt sätt har vi tillfälligt skapat poster med ”påhittade” sigler som börjar på siffran 8. Vänligen gå inte in och ändra något annat på dessa sigler än statistikansvarig e-post, om det behövs. Varför är alla mina serviceställen kodade på samma kommun, fast de ligger på olika orter? Det beror på att den tekniska lösningen i enkäten kräver att alla bibliotek som ska kunna samredovisas har samma kommunkod. Postadressen är dock alltid korrekt ändå.

Eftersom det nu är likadana enkäter och frågor oavsett vilken bibliotekstyp som tillfrågas finns det frågor som kanske inte passar alla (t.ex. bokvagnsronder). Då kan man helt enkelt bara svara 0 eller Värdet är okänt. Biblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik som görs inom ramen för SFS 2001:99 och SFS 2001:100. Bilden nedan visar ett ”Övrigt utlåningsställe”  i Korså bruk, foto Karin Hane.

2014-12-22 10.27.34 - Kopia

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Har vi räknat rätt?

Under hela hösten har vi försökt att kartlägga alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige. Nu undrar vi, har vi hittat alla? Syftet med kartläggningen var att få ett fast urval till den nya biblioteksstatistiken.

Ladda ned xlsx-fil med dem vi hittat Biblioteken_20141219

Vi sökte alla unika gatuadresser som det finns ett bemannat bibliotek på, offentligt finansierat till hel eller del, som på något sätt kan nyttjas av allmänheten (skolbibliotek: eleverna). Ett annat kriterium var att biblioteksorganisationen skulle ha bemanning minst 20 timmar i veckan (0,5 årsverke). Timregeln bestämdes därför att personalen ska ha en rimlig chans att hinna fylla i statistikenkäten. Vi sökte på många olika sätt, hade många listor där olika personer kallade ett och samma bibliotek för olika namn. Det var inte lätt, men nu hoppas vi att vi äntligen lagt klart pusslet. Vi tar tacksamt emot information om de bibliotek som vi missat till biblioteksstatistik@kb.se.

Inslag i SVT Kulturnyheterna

Totalt sett har vi hittat 2 269 adresser med bibliotek som är offentligt finansierade, bemannade och tillgängliga för allmänheten. Av dem var…

  • 1168 folkbibliotek, renodlade eller integrerade
  • 47 gymnasiebibliotek på friskolor
  • 61 skolbibliotek på friskolor
  • 218 bibliotek på kommunala gymnasier
  • 524 skolbibliotek på kommunala grundskolor
  • 24 museibibliotek på kommun eller län
  • 52 specialbibliotek
  • 138 universitets- eller högskolebibliotek
  • sjukhus-, fängelse- och folkhögskolebiblioteksadresserna är inte färdigräknade

God fortsättning på det nya året!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Förslag till variabelförklaringar i den nya statistiken

Vi publicerar nu ett första förslag till variabelförklaringar till Sveriges nya officiella biblioteksstatistik. Med start i januari 2015 tillfrågas alla offentligt finansierade bibliotek som är tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna) om sin verksamhet under 2014. Enkät skickas till de bibliotek som är bemannade minst 20 timmar per vecka (0,5 årsverken). Den nya, något förändrade enkäten som är en och samma för alla bibliotekstyper har både tvingande och frivilliga frågor. Vanligen är det totalsummeringarna som är tvingande.

Här kan du se en kort video från bibliotekschefskonferensen om hur, var och varför

I den nya enkäten kan man vid varje svarsfält få upp en förklaring till vad fältet ska innehålla. Vi är ytterst tacksamma för att få in synpunkter på variabelförklaringarna till biblioteksstatistik@kb.se! Naturligtvis vill vi att alla förklaringarna till slut ska kunna läsas och förstås av alla, men ibland kan det vara svårt att uttrycka något komplicerat på ett enkelt sätt. Hur skulle du definiera en fysisk bok? Här presenterar vi nu lite skämtsamt vad som kan vara en e-bok (foto Emil Stenback på KB):

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Skolbibliotekslista med de som är bemannade 20+ timmar

Häromdagen publicerade vi uppgifter om att endast 22 procent av landets skolenheter har ett skolbibliotek med minst 20 timmar avsatt bemanning per vecka. Uppgifterna har nu bland annat uppmärksammats både av SVT , andra medier och regeringen. Vi har fått många förfrågningar om vilka skolbibliotek som vi hittat i den skolbibliotekskartläggning som vi just nu genomför och därför publicerar vi nu en ny lista (integrerade skol- och folkbibliotek ingår inte här):

Skolbibliotek_minst 20 timmar_20141202, xlsx-format

Kartläggningen av skolbibliotek pågår fortfarande. Om ni har ett skolbibliotek med minst 20 timmars avsatt bemanning, men ni finns inte med i listan, vänligen meddela detta till biblioteksstatistik@kb.se.

Bakgrunden till kartläggningen är att Kungliga biblioteket är ansvarig myndighet för Sveriges officiella biblioteksstatistik. Med början nästa år förändrar vi urvalet till undersökningen. I fortsättningen tillfrågas alla offentligt finansierade bibliotek som har 20 timmar eller mer avsatt bemanning för biblioteksverksamhet per vecka (eller 0,5 årverken per år). Enkäter skickas med start i januari 2015 till alla bibliotekstyper som uppfyller kriterierna.

Biblioteket i Trollbäcken 006VeraAlmstrom

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 6 kommentarer

Resultat från skolbibliotekskartläggningen

22 procent av landets skolenheter svarar att de har ett eget skolbibliotek på skolan som har 20 timmar eller mer avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamhet per vecka. Under hösten har vi försökt kartlägga vilka skolbibliotek som finns i Sverige, inför insamlingen av skolbiblioteksstatistik nästa år. Samtidigt frågade vi om det finns avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamheten, den frågan besvarades av 78 procent av de svarande.

Se inslag i SVT Kulturnyheterna

som senare genererade fler händelser

Totalt sett svarar 27 procent av skolenheterna att de på något sätt har tillgång till skolbiblioteksverksamhet som har minst 20 timmar avsatt bemanning, det inkluderar de som använder folkbiblioteken.

Samtliga skolenheter på landets grund- och gymnasieskolor tillfrågades. Enkäten skickades i första hand till skolledarna. 60 procent av landets skolenheter har nu besvarat enkäten. En skola består ofta av flera skolenheter och det är en av förklaringarna till bortfallet av svar, man har valt att bara fylla i en enkät per skola. Kartläggningen pågår fortfarande och vi tar tacksamt emot adressuppgifter till skolbibliotek. Här kan du lägga in ditt skolbibliotek, tryck på länken.

Skolbibliotekskartläggningen

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Omröstning om e-resurserna

Under hösten har vi fått många olika synpunkter på den nya officiella biblioteksstatistiken. Stort tack för dessa! Vi har successivt förändrat det ursprungliga förslaget utifrån de synpunkter och förslag som vi fått in. De mest debatterade frågorna i den nya statistikenkäten är de som handlar om e-resurser. Många har undrat till vilka kategorier som olika produkter ska föras. Nu har du möjlighet att vara med och påverka den framtida indelningen. Samverkan på högsta nivå, majoriteten får helt enkelt bestämma. Gå in och ”rösta” via denna länk.

Redan nu kan du se resultatet av de första femton svaren, via denna länk!

Produkterna som ingår i ”omröstningen” är de 80-talet produkter som finns i de sk. BIBSAM-avtalen. Ditt svar är helt anonymt, vi har inte möjlighet att se vem som svarat vad, om du inte fyller i någon uppgift om dig själv sist i enkäten. Många av de uppräknade e-resurserna har en uppenbar kategori, andra inte, för vissa är blandade. När det gäller blandad e-resurs, vänligen för den till den kategori som du upplever är den dominerande för produkten. Resultatet presenteras som en lista där kategorin för varje produkt presenteras. Tack på förhand! Enkäten kommer att ligga öppen fram till Lucia.

E-resursbild

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

3 timmar film om förslaget till ny biblioteksstatistik

Oktober 23 kom 23 biblioteksanställda från olika delar av landet och diskuterade det senaste förslaget till en ny samlad biblioteksstatistik. Här kan du se vad som hände i två filmer. Del 1 handlar mycket om varför biblioteksstatistiken kommer att förändras och hur det görs. Del 2 handlar mest om förslaget till ny biblioteksstatistikenkät. Förslaget till ny biblioteksstatistik fick både ris och ros.

Om filmen inte startar med detsamma, klicka fram tidslisten nere på filmen en liten bit. För att se presentationsbilderna tydligare, klicka uppe i högra hörnet på ikonen med fyra pilar. Läs mer om den nya biblioteksstatistiken.

AdobeFilm

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Är 20 timmar en rimlig nedre gräns?

För att kunna följa hur de offentligt finansierade biblioteken utvecklas och ibland till och med avvecklas behövs en nedre gräns för vilka som ska ingå i biblioteksstatistiken. Trenden går mot att allt fler offentligt finansierade bibliotek får färre anställda, slopar sina fasta öppettider och ibland till och med slutar erbjuda sina samlingar till allmänheten. Biblioteksverksamheten urhålkas.

Ett sätt att följa den pågående förvandlingen av de offentligt finansierade biblioteksverksamheterna i Sverige vore kanske att helt enkelt sätta en nedre gräns för vilka kriterier som ska gälla för att ingå i statistiken. Om basen för statistiken har en nedre gräns är det lättare att följa utvecklingen över tid på riksnivå.

Det förslag som nu diskuteras är att det kanske borde krävas 0,5 årsverken avsatt bemanning (20 timmar i veckan) på ett offentligt finansierat bibliotek för att det ska kunna ingå i Sveriges officiella biblioteksstatistik. Annars kan man väl rimligen inte ens ha tid att besvara den? Med det inte sagt att ett bibliotek med 19 timmars bemanning inte är ett bibliotek. Läs mer

Vad tycker du? Gör ett inlägg i debatten!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar