Allt om biblioteksstatistiken

Film med tips om hur man gör när man fyller i uppgifter i webbenkäten som samlar in Sveriges officiella biblioteksstatistik. Insamlingen av 2016 års statistik pågår just nu och önskat svarsdatum är 1 mars 2017.

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2015 är den senaste som är slutligt publicerad. Du kan läsa om resultaten i rapporten Bibliotek 2015, titta på resultaten i xlsx-fil där resultaten visas på riksnivå, län och uppdelat på olika bibliotekstyper. Rikstabellerna och folkbibliotekstabellerna finns också som pdf-fil. Rapporter som visar respektive biblioteksorganisations svar över en rad år med tabeller och diagram finns att få via http://bibstat.kb.se/reports. Där hittar du också just nu preliminärpubliceringar av enskilda biblioteksorganisationers svar på 2016 års biblioteksstatistik. När bibliotekspersonalen skickat in svar, kontrolleras de och publiceras succesivt. Slutlig biblioteksstatistik för 2016 publiceras 24 maj 2017.

Det finns uppgifter om biblioteksstatistiken på flera webbadresser, ibland kan det vara svårt att hitta rätt. På den här sidan har vi därför samlat alla länkar om Sveriges officiella biblioteksstatistik som följer Lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99. Dokument som beskriver statistiken.

Sveriges offentligt finansierade bibliotek med viss statistik på sverigekarta

Om du är lite mer avancerad användare och vill ha tillgång till all biblioteksstatistik som Öppna data eller i form av excel-filer går du till http://bibstat.kb.se/ och trycker på fliken Öppna data. Då kan det också vara bra att ha nyckeln till alla variabelnamn och variablernas definitioner i en PDF-fil.

Adresser till alla bibliotek som ingår i biblioteksstatistiken finns samlat i Biblioteksdatabasen. De ca 2 300 biblioteksorganisationer som ingår i den officiella biblioteksstatistiken…

  • är offentligt finansierade till hel eller del
  • har avsatt bemanning för biblioteksverksamhet om minst 20 timmar i veckan eller ett halvt årsverke
  • är på något sätt tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna)

Frågeställningarna i statistiken samt webbenkätens utseende finns att hämta via denna exempelenkät http://bibstat.libris.kb.se/surveys/example. Den kan du dock inte använda för att besvara och skicka in svar på frågorna. Om du fått en unik enkätlänk via e-post, spara den så kan du titta på de svar du lämnat in under resten av året. Enkäten finns också i pdf-format. Samma frågor kommer även att ställas 2018.

Här hittar du länkar till äldre rapport och tabeller: Rapport_Bibliotek2014Tabell_Bibliotek2014_201506Folkbibliotek_nyckeltal_2014_septemberHögskolebibliotek 2014, särskild resultatfil för universitet- och högskolebibliotek som skapats av Niklas Willén på Uppsala universitetsbibliotek Högskolebibliotek 2014_NiklasWillén . Rapport och tabeller för verksamhetsår 2013 nås om du klickar här.

Den nya åldergränsen 0-17 år för barn och unga gäller från mätår 2014. Tidigare var den 0-14 år och och detta påverkar bland annat nyckeltalsberäkningarna för barn och unga jämfört med tidigare mätningar.

Vill du ställa frågor, kontakta biblioteksstatistik@kb.se eller ring Cecilia Ranemo på telefon 010-709 36 39

Definitioner för varje enskild variabel som efterfrågas i statistiken finns att tillgå på tre sätt:

Ännu äldre biblioteksstatistik hittar du på tre olika sätt:

Webbadresser för anställda på bibliotek och andra uppgiftslämnare

De bibliotek som inte har automatiska räkneverk som kan leverera årssiffror för antal besök och som räknar referensfrågor enligt stickprov kan använda följande två blanketter:
Blankett för bibliotekens referensfrågor
Blankett för bibliotekens besöksstatistik

Om du behöver sammanställa uppgifter från flera bibliotek till en och samma enkät finns det en excel-fil som hjälper dig att sammanställa enkätens uppgifter från flera biblioteksorganisationer.

Statistikens referenstider
Nästan alla uppgifter som efterfrågas i statistiken gäller det föregående kalenderåret. Det finns dock några undantag:

  • Uppgiften om antal anställda gäller per 31 mars.
  • Uppgift om bestånd gäller det som fanns 31 december

Förfrågningar om föregående års verksamhet på de offentligt finansierade biblioteken i Sverige skickas ut i början av januari varje år och ska vara besvarad inom sex veckor från att enkäten ankom. Det är den som är verksamhetsansvarig inom varje organisation som är ansvarig för att statistiken besvaras, inte alltid den person som statistiken adresserats till. Enkätens frågor är oförändrade år från år.

Annan efterfrågad statistik än den officiella biblioteksstatistiken

Länk till KB:s statistik över svenska förläggares bokutgivning 2015

Sveriges officiella biblioteksstatistik innehåller inte uppgift om mest utlånade författare men det kan du hitta på Sveriges Författarfond:s webb

Rapporter som KB publicerat om statistik och biblioteksplaner under senaste åren

 Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016, Cecilia Ranemo (KB)

 Bibliotek 2015, tabeller 2015, Cecilia Ranemo (KB)

 Öppettider på folkbibliotek 2016 Cecilia Ranemo (KB)

 Biblioteksstatistiksystemet 2016 Cecilia Ranemo (KB)

 Bibliotek 2014 Cecilia Ranemo (KB)

 Skolbiblioteken i biblioteksplanerna 2015 Cecilia Ranemo (KB)

 Biblioteksplanernas aktualitet 2015  Cecilia Ranemo (KB)

Skola+bibliotek=skolbibliotek – Formaliserat samarbete mellan skola och folkbibliotek Elin Lucassi (KB)

En samlad biblioteksstatistik, Cecilia Ranemo (KB)

Hinder för biblioteksplaner, Cecilia Ranemo (KB)

Bibliotek 2013, Sveriges officiella biblioteksstatistik, Cecilia Ranemo (KB)

Libris för folkbiblioteken – samarbete i en nationell katalog. KB, 2014

E-resursers påverkan på universitets- och högskolebiblioteken, Christine Wallén (KB)

Regional biblioteksverksamhet, Cecilia Ranemo

Biblioteksplan 2.0, Cecilia Ranemo (KB) m.fl.

Nyckeltal 1.0, Cecilia Ranemo (KB), Elisabet Ahlqvist (KB) m.fl.

Rapport fjärrlån och e-böcker 2013 forskningsbibliotek, Cecilia Ranemo m.fl. se rapporten

Med siktet inställt på kurslitteratur, Elisabet Ahlqvist (KB) 2013

En rörig tillvaro som berör Elin Lucassi (KB) och Malin Gillberg (Malmö Stadsbibliotek), 2013

Folkbibliotekens e-förvärv 2012-2013, Cecilia Ranemo
Tabeller i xls-format med resultat per kommun

Bibliotek 2012, Sveriges officiella biblioteksstatistik, Cecilia Ranemo

Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek
E-bok Sammanhållet nationellt system för distribution av e-böcker till bibliotek (epub)

KB Kartläggning av stiftsbiblioteken 12112, Christine Wallén, 2012-11-29

Utredning kommunala bibliotek, Mats Niklasson, 2012-12-07

Barnen i planerna 2012, folkbibliotek, biblioteksplaner, Cecilia Ranemo

Skolbibliotek 2012, Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik, Cecilia Ranemo

Bibliotek 2011, Sveriges officella biblioteksstatistik, folkbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek, sjukhusbibliotek, Cecilia Ranemo

Bibliotekens planer 2012, folk- och länsbibliotekens planer för verksamheterna, Cecilia Ranemo

Indelning av olika e-medier i statistiken

Under hösten 2014 gjordes en omröstning om till vilka kategorier i den nya statistikenkäten som olika e-resurser ska föras. Undersökningen tog upp de e-resurser som finns med i BIBSAM. Det var inte alltid så att alla röstade på samma kategori, det är helt enkelt inte alltid renodlade produkter. Här nedan är en lista med resultatet, majoritetens uppfattning har fått avgöra kategoriindelningen:

ACM Digital Library, Association for Computing Machinery Seriell publikation
ACS Web Editions, American Chemical Society Seriell publikation
(AffärsData, Newsline) InfoTorg Företag Fakta
AIP, American Institute of Physics Seriell publikation
APS, American Physical Society Seriell publikation
APA PsycARTICLES Seriell publikation
APA PsycBOOKS Böcker
APA PsycCRITIQUES Bibiografisk
APA PsycEXTRA Bibliografisk
APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology Böcker
APA PsycINFO Bibliografisk
APA PsycTESTS Fakta
APA PsycTHERAPY Film
BMJ, BMJ Publishing Group Seriell publikation
Brill Journals, Brill Academic Publishers Seriell publikation
Byggtermbanken, Terminoligicentrum TNC AB Fakta
Cambridge Journals Online, Cambridge University Press Seriell publikation
Cell Press, Elsevier Seriell publikation
CIAO, Columbia International Affairs Online Seriell publikation
Cinahl, EBSCO Publishing Bibliografisk
Cinahl Fulltext, EBSCO Publishing Seriell publikation
Compendex, Elsevier Bibliografisk
ProQuest, inkl CSA-databaserna, IBBS och PQDT Abstracts Bibliografisk
De Gruyter, Walter de Gruyter Seriell publikation
Dissertations and Theses, ProQuest Bibliografisk
Dissertations and Theses Fulltext, ProQuest Böcker
Elib

Emerald e-Books

Böcker

Böcker

Emerald Management Xtra Plus Seriell publikation
Encyclopaedia Britannica Online Fakta
Idunn, Universitetsförlaget Seriell publikation
Inderscience, Inderscience Enterprises Limited Seriell publikation
Informa Healthcare Seriell publikation
IOP, Institute of Physics Seriell publikation
IOS Press tidskrifter, IOS Press Seriell publikation
ISPG, Independent Scholarly Publishers Group Seriell publikation
Karger Seriell publikation
Karnov, Karnov Group Sweden AB Fakta
Kluwer Law International Journals, Wolters Kluwer Law & Business Seriell publikation
Mary Ann Liebert, Mary Ann Liebert Inc Seriell publikation
Mediearkivet, Retriever Tidning
Nature Journals, MacMillan Publishers Seriell publikation
Nationalencyklopedin, NE Nationalencyklopedin AB Fakta
Newsline Arkiv (fd. Presstext), Infotorg Tidning
Oxford Journals, Oxford University Press Seriell publikation
Oxford Reference, Oxford University Press Böcker
Oxford Dictionary of National Biography Böcker
Oxford English Dictionary Fakta
Oxford Art Online Fakta
Oxford Medical Handbooks Online Böcker
Oxford Music Online Fakta
Oxford Reference Online Böcker
Oxford Scholarship Online Böcker
Oxford Textbook of Medicine Böcker
Project MUSE, Johns Hopkins University Press Seriell publikation
Retriever Business (fd. Bolagsinfo), Retriver Sverige AB Fakta
Royal Society, Royal Society Publishing Seriell publikation
Royal Society of Chemistry Gold, Royal Society of Chemistry Seriell publikation
SAGE Premier, SAGE Publications Seriell publikation
Sage Research Methods Böcker
Sage Research Methods Cases Fakta
Sage Royal Society of Medicine Seriell publikation
ScienceDirect Freedom Collection, Elsevier Seriell publikation
Scopus, Elsevier Bibliografisk
SPIE Digital Library, SPIE Seriell publikation
Springer Lecture notes in computer science Seriell publikation
Springer Link Seriell publikation
Springer Materials (fd. Landolt-Börnstein) Fakta
Springer Protocols Böcker
Springer Reference Böcker
Taylor and Francis Seriell publikation
Thieme Ebooks Böcker
Thomson Reuters, Conference Proceedings Bibliografisk
Thomson Reuters, Derwent Innovations Index Bibliografisk
Thomson Reuters, Essential Science Indicators Bibliografisk
Thomson Reuters, Journal Citation Reports, JCR Bibliografisk
Thomson Reuters, Web of Science: SCI, SSCI, AHCI Bibliografisk
Wiley tidskrifter Seriell publikation
Wiley Major Reference Works Fakta
Wiley Current Protocols Böcker
Wiley Cochrane Library Bibliografisk
WordFinder Fakta

Stockholms stadsbibliotek, Kulturhuset

Library statistic