Ny statistiklag – tydligare kvalitetskrav

I Sverige finns drygt 350 olika statistikprodukter som är reglerade i Lagen om den officiella statistiken. Det finns totalt 27 myndigheter som är ansvariga för att sammanställa Sveriges officiella statistik (SOS). KB är en av dem. Den officiella biblioteksstatistiken består av fyra statistikprodukter. Exempel på andra statistikprodukter är sådana som rör ekonomi, jordbruk och vård- och hälsa. Vid årsskiftet trädde en ny statistiklag i kraft. Ändringarna handlar huvudsakligen om att de olika kvalitetskriterierna nu är inskrivna i lagen:

3 a § Officiell statistik ska vara objektiv och allmänt tillgänglig.
Den officiella statistiken ska utvecklas, framställas och spridas på grundval av enhetliga standarder och harmoniserade metoder. Följande kvalitetskriterier ska då tillämpas:
1. relevans: mått på i hur hög grad statistiken tillgodoser användarnas nuvarande och potentiella behov,
2. noggrannhet: grad av överensstämmelse mellan skattningarna och de okända sanna värdena,
3. aktualitet: perioden mellan den tidpunkt då de statistiska uppgifterna finns tillgängliga och den händelse eller företeelse som de beskriver,
4. punktlighet: den tid som förflyter mellan det datum då den statistikansvariga myndigheten gör uppgifterna tillgängliga och det datum då de ska lämnas,
5. tillgänglighet och tydlighet: hur användarna kan få tillgång till, använda och tolka uppgifter,
6. jämförbarhet: mätning av effekten av skillnader i de statistiska begrepp, mätverktyg och mätförfaranden som använts, när statistik från olika geografiska områden eller sektorsområden eller från olika tidsperioder jämförs, samt
7. samstämmighet: mått på i vilken utsträckning uppgifterna med tillförlitlighet kan kombineras på olika sätt och för olika ändamål. Lag (2013:945).

Den officiella statistiken är också kringgärdad av en rad speciella regler och förordningar. Ett exempel på detta är att den inte är en offentlig handling innan den är tillgänglig och publicerad för alla. Den som blir tillfrågad om officiell statistik är skyldig att besvara den:

7 § Följande är skyldiga att till de statistikansvariga myndigheterna lämna uppgifter för den officiella statistiken och uppgifter för framställning av europeisk statistik som en myndighet enligt en EU-förordning ska ge in till Europeiska kommissionen:
1. näringsidkare,
2. ägare till en fastighet där någon annan driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller håller djur,
3. stiftelser och ideella föreningar, samt
4. kommuner, landsting och kommunalförbund.

De statliga myndigheternas ansvar att besvara officiell statistik är reglerat i Förordningen om den officiella statistiken. Just nu pågår insamlingen av biblioteksstatistiken som avser verksamhetsår 2013. Om tillräckligt många folkbibliotek besvara statistiken inom utsatt tid publiceras preliminära tabeller 19 mars. Slutliga tabeller för forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek och folkbibliotek publiceras 27 maj 2014.

Det här inlägget postades i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.